Zakład Prewencji i Ruchu Drogowego

imageW Zakładzie Prewencji i Ruchu Drogowego funkcjonuje struktura oparta o dwa nieetatowe zespoły merytoryczne: zespół prewencji i zespół ruchu drogowego. Zadania Zakładu realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, posiadającą bogate doświadczenie zawodowe wyniesione z pracy w terenowych jednostkach Policji.

Zakład jako komórka dydaktyczna odpowiedzialna za realizację kluczowych treści szkoleniowych w słupskiej Szkole Policji, przekazuje wiedzę i kształtuje umiejętności w zakresie takich zagadnień jak: legitymowanie, kontrola osobista, zatrzymanie osób, środki przymusu bezpośredniego, postępowanie z osobami znajdującymi się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie, konwojowanie, służba patrolowa oraz służba w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, postępowanie przy wykonywaniu kontroli uczestników ruchu drogowego, zabezpieczenie miejsca zdarzenia drogowego i upłynnienie ruchu w jego obrębie, kolizja drogowa, wybrane wykroczenia popełniane przez uczestników ruchu drogowego.
Ponadto wykładowcy nadzorowali i oceniali efektywność służby pełnionej przez słuchaczy na terenie jednostek Policji z obszaru Pomorza Zachodniego i Pomorza Środkowego przedstawionych na poniższej mapie:

Mapka.

Profesjonalizm kadry pozwala na organizację różnego rodzaju szkoleń specjalistycznych, pokazów, prezentacji. Angażowanie się kadry Zakładu w proces aktywnego wypoczynku słuchaczy (rajdy rowerowe, piesze wycieczki) oraz prowadzenie działalności społecznej (propagowanie honorowego krwiodawstwa, bezpiecznych zachowań wśród dzieci z zakresu ruchu drogowego) jest wysoko oceniane.

Zakład Prewencji i Ruchu Drogowego, z uwagi na charakter swojej działalności dydaktycznej, jest często włączany we współpracę i współdziałanie z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Zakład posiada nowoczesną bazę dydaktyczną - uniwersalne i specjalistyczne obiekty przeznaczone do realizacji zajęć teoretycznych, praktycznych i symulacyjnych, np. komisariat szkoleniowy (posiadający w tzw. reżyserce pełny monitoring na wszystkie pomieszczenia znajdujące się w komisariacie: stanowisko kierowania dyżurnego, salę odpraw, pomieszczenie dla osób zatrzymanych, pokój przesłuchań, pokój dzielnicowego, salę wykładową) oraz w oddzielnym obiekcie nowoczesne stanowisko kierowania dyżurnego jednostki Policji.

Jesteśmy odpowiedzialni za realizację szkoleń specjalistycznych dotyczących przygotowania polskich i niemieckich policjantów z obszarów przygranicznych do wspólnego pełnienia służby patrolowej.

mł.insp. Maciej Kalinowski
KIEROWNIK ZAKŁADU
mł. insp. Maciej Kalinowski

tel. (+48) 477 437 240
sieć MSWiA 74 37 240
e-mail: maciej.kalinowski1@spslupsk.policja.gov.pl

Powrót na górę strony