Wydział Teleinformatyki

Do zadań Wydziału Teleinformatyki zawartych w paragrafie 18 Regulaminu Szkoły Policji w Słupsku należy w szczególności:

 • Opracowywanie tabel należności wyposażenia Szkoły i jej komórek w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny;
 • Planowanie i dokonywanie zakupów sprzętu informatycznego, teleinformatycznego i telekomunikacyjnego oraz materiałów związanych z tym sprzętem;
 • Instalowanie sprzętu i systemów teleinformatycznych w Szkole oraz nadzór nad jego eksploatowaniem i funkcjonowaniem;
 • Administrowanie systemami teleinformatycznymi;
 • Wdrażanie w Szkole programu informatyzacji dotyczącego budowy sieci strukturalnej oraz rozbudowy usług sieciowych, dostępnych dla użytkowników końcowych;
 • Instalowanie oprogramowania systemowego i użytkowego w komputerach dołączonych do sieci komputerowych Szkoły;
 • Utrzymywanie, konserwacja, naprawa oraz dokonywanie przeglądu sprzętu łączności, komputerowego i urządzeń peryferyjnych będących na wyposażeniu komórek Szkoły;
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu i urządzeń łączności i informatyki.
 • Administrowanie systemami łączności utajnionej SUŁTeIP,
 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania traktów cyfrowych pracujących w ramach szkieletu sieci teletransmisyjnej MSWiA,
 • Zapewnienie funkcjonowania systemów teleinformatycznych w sytuacjach kryzysowych, a także w warunkach zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa.

Dodatkowe, obecnie wykonywane czynności nie ujęte w regulaminie Szkoły, wynikające ze zmian organizacyjnych, rozwoju i postępu technologicznego:

 • Naprawa i konserwacja urządzeń systemu dozoru wizyjnego;
 • Obsługa, naprawa i konserwacja systemów alarmowych;
 • Programowanie i konserwacja systemu kontroli dostępu w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych;
 • Zapewnienie ciągłości dostępu usług łączności teletransmisyjnej, umożliwiającej utrzymanie systemów policyjnych w ramach sieci PSTD;
 • Zapewnienie ciągłości dostępu usług łączności szerokopasmowej do sieci Internet, umożliwiającej elektroniczną wymianę strategicznych informacji;
 • Budowa i modernizacja sieci komputerowych i telekomunikacyjnych Szkoły;
 • Przygotowanie do wdrożenia i następnie administracja oraz serwisowanie Systemu finansowo-księgowego (FK/SKOP), Systemu Wspomagania Obsługi Policji (SWOP) oraz Centralnego Systemu Dostępowego (CSD) wraz z systemem obiegu dokumentów; migracja danych z obecnie użytkowanych systemów policyjnych;
 • Administracja i konserwacja systemu zdalnego nauczania „e-learning” (SEWN);
 • Obsługa i konserwacja urządzeń będących wyposażeniem auli Szkoły;
 • Obsługa i konserwacja elektronicznych urządzeń wyposażenia strzelnicy Szkoły.
 • Administracja i obsługa systemu Biuletynu Informacji Publicznej;
 • Administracja, projektowanie i tworzenie oficjalnej strony internetowej Szkoły;


NACZELNIK WYDZIAŁU
podinsp. Marcin Kupiec

tel. (+48) 477 437 511
sieć MSWiA 74 37 511
e-mail: marcin.kupiec@spslupsk.policja.gov.pl

Powrót na górę strony