Sekcja Administracyjno-Gospodarcza

Do podstawowych zadań Sekcji Administracyjno-Gospodarczej należy w szczególności:

  • Prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej i magazynowej oraz zapewnianie zaopatrzenia w sprzęt i materiały działu: uzbrojenia, mundurowego, techniki policyjnej i specjalnej, techniki biurowej, gospodarczego, przeciwpożarowego, kwaterunkowego sportowo-szkoleniowego i kulturalno-oświatowego.
  • Utrzymywanie porządku i czystości w obiektach i na terenie Szkoły, w tym pielęgnowanie terenów zielonych będących w administrowaniu jednostki.
  • Nadzorowanie spraw związanych z eksploatacją, obsługą, konserwacją i rotacją sprzętu przekazanego do użytkowania komórkom organizacyjnym szkoły.
  • Nadzór nad realizacją umów cywilnoprawnych zawartych z innymi podmiotami.
  • Opracowywanie opisów przedmiotów zamówienia do wszczynanych postępowań przetargowych.

Kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej nadkom. Monika Nosko
KIEROWNIK SEKCJI
nadkom. Monika Nosko

tel. (+48) 477 437 575
sieć MSW 74 37 575
e-mail: monika.nosko@spslupsk.policja.gov.pl

Powrót na górę strony