Wydział Kadr

Wydział realizuje politykę kadrową Komendanta Szkoły. a także obsługuje policjantów i pracowników w sprawach związanych z przebiegiem służby i pracy. W Wydziale Kadr przygotowywane są także decyzje administracyjne Komendanta w zakresie spraw osobowych oraz projekty aktów kierowania i aktów normatywnych Komendanta Szkoły.

W Wydziale Kadr prowadzone są sprawy związane z dyscypliną służby i pracy. Pracownicy wydziału planują, organizują oraz dokumentują szkolenia i doskonalenia zawodowe policjantów i pracowników Szkoły. Do zadań wydziału należy także prowadzenie baz danych, ewidencji, przeprowadzanie analiz i sprawozdawczości w zakresie problematyki kadrowej, dyscyplinarnej i organizacyjno-etatowej oraz realizowanych w Szkole dwóch etapów postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Pracownicy wydziału prowadzą także działalność socjalną na rzecz policjantów i pracowników Szkoły oraz ich rodzin. Kolejnym z zadań jest organizowanie i realizowanie przedsięwzięć z zakresu medycyny pracy. Wydział zaopatruje także policjantów i pracowników Szkoły w dokumenty służbowe, pieczątki, stemple oraz prowadzi ich ewidencję.
Wydział Kadr realizuje również zadania związane z koordynacją, organizacją i przeprowadzeniem dwóch etapów postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.
 

nadkom. Kamila Korganowska
NACZELNIK WYDZIAŁU
podinsp. Kamila Korganowska

tel. (+48) 477 437 391
sieć MSWiA 74 37 391
e-mail: kamila.korganowska@spslupsk.policja.gov.pl

Powrót na górę strony