Zakład Służby Kryminalnej

imageZakład Służby Kryminalnej specjalizuje się w realizacji zajęć z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń, z wybranych zagadnień prawa administracyjnego i prawa cywilnego, z kryminalistyki, kryminologii oraz problematyki związanej z różnymi aspektami wykorzystania tej wiedzy w codziennej pracy Policji na potrzeby procesu wykrywczego.

W trakcie nauki słuchacze zdobywają wiedzę, niezbędną w codziennej służbie oraz kształcą swoje umiejętności m.in. z zakresu zasad odpowiedzialności za wykroczenia i przestępstwa, wykonywania czynności procesowych w sprawach o przestępstwa (w toku śledztw i dochodzeń), kryminalistycznego zabezpieczania miejsca zdarzenia i jego oględzin, wykonywania czynności zmierzających do zabezpieczenia dowodów popełnienia czynu zabronionego, prowadzenia czynności mających na celu ustalenie, kiedy i w jakich okolicznościach doszło do popełnienia przestępstwa, kto jest jego sprawcą itp., prowadzenia czynności wyjaśniających i realizacji postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia, a także wybranych zagadnień prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, postępowania wobec nieletnich oraz udzielania pomocy i asysty organom egzekucyjnym.

Pracownikami Zakładu są policjanci z bogatą wiedzą i doświadczeniem w służbach dochodzeniowych i kryminalnych. W procesie szkolenia wykorzystywane są obiekty symulacyjne (np. mieszkanie, pokój przeszukań, sklep, komis RTV/AGD, sala daktyloskopii, sala prezentująca problematykę narkomanii, a także sala audiowizualna prezentująca problematykę przestępczości intelektualnej).

Wykładowcy Zakładu szkolą także funkcjonariuszy w jednostkach terenowych Policji, głównie z problematyki nieletnich oraz procedur postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, a także bardzo aktywnie propagują w środowisku lokalnym treści związane z zapobieganiem zjawiskom patologicznym, m.in. organizują i przeprowadzają szkolenia, prelekcje, pogadanki dla uczniów placówek oświatowych, pracowników sądów, prokuratury, aresztu śledczego na temat narkomanii, przestępczości nieletnich i kryminalistyki. Prowadzą ponadto liczne kursy specjalistyczne, w tym m.in. dla policjantów służby kryminalnej z tematyki przesłuchania świadków i podejrzanych z wykorzystaniem metod stosowanych przez FBI.

W listopadzie 2008 roku w Zakładzie otwarto pierwszą w Polsce Salę Historii Kryminalistyki. To pierwsza w kraju tak bogata kolekcja poświęcona tej tematyce. Sala w swoim projekcie ma spełniać dwie funkcje. Pierwsza z nich to funkcja edukacyjno-wychowawcza dla nowoprzyjętych funkcjonariuszy Policji szkolonych na kursach podstawowych. Druga funkcja to jeszcze większe otwarcie się Szkoły Policji i integracja z lokalną społecznością. W ramach tej integracji mieszkańcy Słupska i regionu a także turyści w zorganizowanych grupach mają możliwość obejrzenia wszystkich eksponatów zgromadzonych na najniższej kondygnacji budynku przy ulicy Policjantów 9.

Zakład Służby Kryminalnej prowadzi także stałą współpracę z sędziami Sądu Okręgowego i Rejonowego w Słupsku, prokuratorami Prokuratury Okręgowej w Słupsku, a także przedstawicielami różnego rodzaju stowarzyszeń, firm i fundacji, w tym m.in.: QXL Poland sp. z o.o (Allegro.pl), Instytucją Specjalistyczną „SOFTA”, Stowarzyszeniem Sygnał, portalem NK.pl, Polskim Towarzystwem Kryminalistycznym, Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii, Fundacją Kidprotect.pl.

Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej<br/>mł.insp. Agnieszka Hanak

KIEROWNIK ZAKŁADU
mł. insp. Agnieszka Hanak

tel. (+48) 477 437 260
sieć MSWiA 74 37 260
e-mail: agnieszka.hanak@spslupsk.policja.gov.pl

Powrót na górę strony