Jednoosobowe stanowisko - Psycholog

Psycholog sprawuje opiekę psychologiczną oraz prowadzi psychoedukację słuchaczy, uczestników szkoleń i doskonaleń zawodowych oraz policjantów i pracowników Szkoły.

Do zadań Psychologa należy realizowanie wybranych zadań z obszaru psychologii zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności poprzez uczestniczenie w wewnętrznych procedurach kwalifikacyjnych. Psycholog wykonuje wybrane zadania z zakresu psychologii policyjnej stosowanej.

Powrót na górę strony