Postępowania - Archiwum

Nazwa Opis Data publikacji
RZP-19/23 Dostawy produktów mięsnych i dietetycznych (wędlin). 27.06.2023
RZP-20/22 Dostawa i montaż specjalistycznych urządzeń do chemicznej dezynfekcji ciepłej wody użytkowej. 22.07.2022
RZP-21/22 Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego. 21.07.2022
RZP-21/23 Dostawy produktów mięsnych i dietetycznych - wędlin 11.08.2023
RZP-22/22 Dostawy warzyw świeżych, ogórków i kapusty kwaszonej, owoców ziarnkowych, pestkowych, cytrusowych świeżych (jabłek konsumpcyjnych, gruszek, pomarańczy, mandarynek, bananów, śliwek, cytryn). 21.07.2022
RZP-23/23 Wywóz odpadów z terenu Szkoły Policji w Słupsku wraz z przyjęciem ich na składowisko odpadów. 06.11.2023
RZP-23/22 Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego. 29.07.2022
RZP-24/22 Remont zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej przy ul. Głowackiego 3. 22.08.2022
RZP-25/22 Dostawy jaj oraz innych artykułów spożywczych, soków skoncentrowanych (zaprawy kompotowej). 23.09.2022
RZP-7/21 Dostawy produktów mięsnych i roślinnych ( wędlin), dań gotowych świeżych (wyrobów garmażeryjnych). 24.06.2021
RZP-8/21 Dostawy jaj oraz innych artykułów spożywczych, soków skoncentrowanych ( zaprawy kompotowej), konserw mięsnych wieprzowych i drobiowych, pasztetów drobiowych. 08.07.2021
RZP-9/21 Wykonanie remontu instalacji zewnętrznej wodociągowej i hydrantowej przy ul. Zamiejskiej 22 w Słupsku. 21.07.2021
RZP-10/21 Remont i naprawa pomieszczeń i budynków oraz budowli, w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych tych remontów zgodnie z zatwierdzonym planem remontów na 2021 r. w zakresie zadania pt: „Remont instalacji elektrycznej w budynkach Szkoły Policji w Słupsku zgodnie z zaleceniami zawartymi w operacie przeciwpożarowym” 06.08.2021
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r. 16.03.2021
RZP-11/21 Remont zewnętrznej instalacji elektrycznej trafostacji przy ul. Krakusa 4a oraz wewnętrznej w budynku kuchni-stołówki przy ul. Krakusa 2-3 dla potrzeb zasilania elektrycznych kotłów warzelnych. 16.08.2021
RZP-1/21 Dostawa, wniesienie i montaż: mebli metalowych, sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu i akcesoriów radiowo-telewizyjnych, sprzętu gospodarczego, sprzętu biurowego oraz krzeseł obrotowych i krzeseł twardych z pulpitem. 26.03.2021
RZP-12/21 „Remont instalacji elektrycznej w budynkach Szkoły Policji w Słupsku zgodnie z zaleceniami zawartymi w operacie przeciwpożarowym” 01.09.2021
RZP-2/21 Pierwsze wyposażenie przebudowanego budynku przy ul. Krakusa 1 oraz część pierwszego wyposażenia przebudowanego budynku koszarowo-administracyjnego przy ul. Kościuszki 1A. 02.06.2021
RZP-26/22 Dostawy warzyw świeżych, ogórków i kapusty kwaszonej, owoców ziarnkowych, pestkowych, cytrusowych świeżych (jabłek konsumpcyjnych, gruszek, mandarynek, bananów, nektarynek, śliwek, cytryn) 28.09.2022
RZP-13/21 Dostawy soków, wody mineralnej, słodyczy. 01.09.2021
RZP-3/21 Dostawy produktów mleczarskich. 02.07.2021
RZP-27/22 Dostawy produktów mięsnych i dietetycznych (wędlin). 28.09.2022
RZP-14/21 Remonty w obiektach SP w Słupsku – dot. remontu budynku kuchni-stołówki i budynku świetlicy w Ustce-Uroczysku. 10.09.2021
RZP-4/21 Dostawy mięsa wieprzowego świeżego, mięsa drobiowego świeżego, wątróbki drobiowej, ryb – pstrąga świeżego, śledzia matiasa, w zalewie octowej oraz makreli wędzonej. 23.06.2021
RZP-28/22 Dostawy energii elektrycznej 05.10.2022
Powrót na górę strony