Postępowania - Archiwum

Nazwa Opis Data publikacji
RZP-16/21 Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Policjantów 11 zgodnie z zaleceniem zawartym w operacie przeciwpożarowym. 06.10.2021
RZP-17/21 Dostawy konserw mięsnych wieprzowych i drobiowych, pasztetów drobiowych. 06.10.2021
RZP-18/21 Remonty w obiektach SP w Słupsku – dot. remontu budynku kuchni-stołówki i budynku świetlicy w Ustce-Uroczysku. 01.10.2021
RZP-19/21 Dostawy energii elektrycznej. 14.10.2021
RZP-20/21 Wywóz odpadów z terenu Szkoły Policji w Słupsku wraz z przyjęciem ich na składowisko odpadów. 22.10.2021
RZP-22/21 Dostawy energii elektrycznej. 10.11.2021
RZP-23/21 Dostawy produktów mleczarskich. 22.11.2021
RZP-24/21 Dostawy produktów mięsnych i roślinnych (wędlin) 22.11.2021
RZP-25/21 Dostawy mięsa wieprzowego świeżego. 23.11.2021
RZP-26/21 Dostawy pieczywa świeżego, pieczywa cukierniczego, ciast oraz wyrobów piekarskich. 23.11.2021
RZP-28/21 Dostawy mięsa drobiowego świeżego. 02.12.2021
RZP-29/21 Dostawy dań gotowych świeżych (wyrobów garmażeryjnych). 03.12.2021
RZP-30/21 Dostawy konserw mięsnych wieprzowych i drobiowych, pasztetów drobiowych. 03.12.2021
RZP-31/21 Dostawy artykułów spożywczych. 08.12.2021
RZP-32/21 Dostawy konserw mięsnych wieprzowych i drobiowych, pasztetów drobiowych. 30.12.2021
RZP-1/20 Przetarg nieograniczony na remont i naprawę pomieszczeń i budynków oraz budowli, w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych tych remontów. 08.06.2020
RZP-2/20 Przetarg nieograniczony na dostawy produktów mleczarskich 26.06.2020
RZP-3/20 dostawy produktów mięsnych – wędlin, dań gotowych świeżych (wyrobów garmażeryjnych) 26.06.2020
RZP-4/20 Dostawy mięsa wieprzowego świeżego, mięsa drobiowego świeżego, wątróbki drobiowej, ryb. 29.06.2020
RZP-5/20 dostawy warzyw świeżych, ogórków i kapusty kwaszonej, ziemniaków jadalnych, owoców świeżych (jabłek konsumpcyjnych, gruszek), owoców cytrusowych (pomarańczy, mandarynek, bananów, cytryn). 29.06.2020
RZP-6/20 dostawy jaj oraz innych artykułów spożywczych, przetworów owocowych ( zaprawy kompotowej), konserw mięsnych wieprzowych i drobiowych , pasztetów drobiowych, pieczywa świeżego, pieczywa cukierniczego, ciast oraz wyrobów piekarskich. 29.06.2020
RZP-7/20 Przetarg nieograniczony na remont i naprawę pomieszczeń i budynków oraz budowli, w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych tych remontów. 29.06.2020
RZP-8/20 Przetarg nieograniczony na dostawy produktów mleczarskich 09.07.2020
RZP-9/20 Dostawy warzyw świeżych, ogórków i kapusty kwaszonej, ziemniaków jadalnych. 27.07.2020
RZP-10/20 Dostawa, wniesienie i montaż łóżek o konstrukcji metalowej. 10.08.2020
Powrót na górę strony