Postępowania

Numer Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb
RZP-3/22 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15321600-0, 15321000-4, 15321600-0, 15321100-5, 15322100-2, 15981000-8 14.02.2022
Dostawy soków i wody mineralnej.
22.02.2022 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-2/22 15530000-2 15542100-3 15544000-3 15545000-0 15500000- 15551320-4 15500000-3, 15550000-8, 15542300-2 15511100-4 15500000-3 15500000-3 15500000-3 15500000-3 15543000-6 15542200-1 15551500-0 28.01.2022
Dostawy produktów mleczarskich o wartości równej lub przekraczającej 140 tys. euro.
24.02.2022 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-1/22 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15211100-1 15241200-1 15234000-7 25.01.2022
Dostawy ryb świeżych, solonych i wędzonych.
02.02.2022 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-32/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15131000-5 15131310-1 30.12.2021
Dostawy konserw mięsnych wieprzowych i drobiowych, pasztetów drobiowych.
10.01.2022 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-31/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 03142500-3 03142100-9 03212200-2 15321800-2 15331000-7 15411200-4 15613000-8 15800000-6 15842200-4 08.12.2021
Dostawy artykułów spożywczych.
16.12.2021 10:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-30/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15131000-5 15131310-1 03.12.2021
Dostawy konserw mięsnych wieprzowych i drobiowych, pasztetów drobiowych.
13.12.2021 10:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-29/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15894300-4 03.12.2021
Dostawy dań gotowych świeżych (wyrobów garmażeryjnych).
13.12.2021 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-28/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15110000-2, 15113000-3. 02.12.2021
Dostawy mięsa drobiowego świeżego.
10.12.2021 10:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-26/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15810000-9 15811100-7 15811400-0 15811200-8 15812200-5 15812120-0 23.11.2021
Dostawy pieczywa świeżego, pieczywa cukierniczego, ciast oraz wyrobów piekarskich.
01.12.2021 10:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-25/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15110000-2, 15113000-3 23.11.2021
Dostawy mięsa wieprzowego świeżego.
01.12.2021 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
Powrót na górę strony