Postępowania

Numer Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb
RZP-13/22 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 03221000 – 6, 15331000 – 7, 03222000 – 3, 03222110 – 7 , 03222200 – 5 , 03222300 – 6 26.05.2022
Dostawy dostawy warzyw świeżych, ogórków i kapusty kwaszonej, owoców świeżych (jabłek konsumpcyjnych, gruszek, pomarańczy, mandarynek, bananów, nektarynek, brzoskwiń, śliwek, cytryn).
03.06.2022 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-12/22 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15000000-8 15811100-7 15811400-0 15811200-8 24.05.2022
Dostawy pieczywa świeżego, wyrobów piekarskich
02.06.2022 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-11/22 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15131130 – 5 03115000 – 0 24.05.2022
Dostawy produktów mięsnych i roślinnych (wędlin).
01.06.2022 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-10/22 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15112100-7 19.05.2022
Dostawy mięsa drobiowego świeżego.
31.05.2022 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-9/22 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15113000-3 15111000-9 19.05.2022
Dostawy mięsa wieprzowego świeżego, mięsa wołowego świeżego.
tryb podstawowy; wariant 1
RZP-8/22 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 03100000-2, 03212100-1 10.05.2022
Dostawy ziemniaków jadalnych.
18.05.2022 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-7/22 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 45000000-7 45111300-1 45331100-7 45430000-0 45320000-6 45262650-2 45410000-4 45321000-3 45442100-8 45453000-7 45452000-0 45400000-1 45111291-4 14.04.2022
Wykonanie robót budowlanych w obiektach Szkoły Policji w Słupsku w zakresie zadania pt: „Remont budynku przy ul. Policjantów 8”
04.05.2022 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-6/22 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 45000000-7 45111300-1 45400000-1 45430000-0 45432000-4 45432111-5 45451200-5 45453000-7 08.04.2022
Wykonanie robót budowlanych w obiektach Szkoły Policji w Słupsku w zakresie zadania pt: „Remont pomieszczeń w obiekcie SP w Słupsku zlokalizowanym w Ustce-Uroczysku”.
25.04.2022 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-5/22 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15000000-8, 15842000-2 24.03.2022
Dostawy czekolady i wyrobów cukierniczych.
04.04.2022 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-4/22 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15211100 -1 15241200 -1 15234000-7 10.03.2022
Dostawy ryb świeżych, solonych i wędzonych.
18.03.2022 09:00 tryb podstawowy; wariant 1

Wybierz Strony

Powrót na górę strony