Postępowania

Numer Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb
RZP-24/21 o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 15131130-5 03115000-0 22.11.2021
Dostawy produktów mięsnych i roślinnych (wędlin)
17.12.2021 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-23/21 o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 15530000-2 15542100-3 15544000-3 15545000-0 15500000- 15551320-4 15500000-3, 15550000-8, 15542300-2 15511100-4 15500000-3 15500000-3 15500000-3 15500000-3 15543000-6 15542200-1 15551500-0 22.11.2021
Dostawy produktów mleczarskich.
16.12.2021 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-22/21 poniżej 139.000 euro 09300000-2 10.11.2021
Dostawy energii elektrycznej.
18.11.2021 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-20/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 90511000-2 22.10.2021
Wywóz odpadów z terenu Szkoły Policji w Słupsku wraz z przyjęciem ich na składowisko odpadów.
03.11.2021 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-19/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 09300000-2 14.10.2021
Dostawy energii elektrycznej.
29.10.2021 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-17/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15131000-5 15131310-1 06.10.2021
Dostawy konserw mięsnych wieprzowych i drobiowych, pasztetów drobiowych.
14.10.2021 08:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-16/21 poniżej 5.350.000 euro 45000000-7 45453000-7 45312100-8 45311100-1 45311200-2 31625200-5 06.10.2021
Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Policjantów 11 zgodnie z zaleceniem zawartym w operacie przeciwpożarowym.
21.10.2021 10:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-18/21 poniżej 5.350.000 euro 45000000-7, 45453000-7 45310000-3 45311200-2 01.10.2021
Remonty w obiektach SP w Słupsku – dot. remontu budynku kuchni-stołówki i budynku świetlicy w Ustce-Uroczysku.
18.10.2021 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-15/21 poniżej 5.350.000 euro 45000000-7 45453000-7 45231400-9 45310000-3 45311200-2 10.09.2021
Remonty w obiektach SP w Słupsku - remont instalacji elektrycznej i linii kablowych zasilających obiekty z trafostacji przy ul. Krakusa 4a.
27.09.2021 10:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-14/21 poniżej 5.350.000 euro 45000000-7 45453000-7 45300000-0 45310000-3 45311200-2 45330000-9 45331000-6 10.09.2021
Remonty w obiektach SP w Słupsku – dot. remontu budynku kuchni-stołówki i budynku świetlicy w Ustce-Uroczysku.
28.09.2021 10:00 tryb podstawowy; wariant 1
Powrót na górę strony