Postępowania

Numer Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb
RZP-12/21 poniżej 5.350.000 euro 45000000-7, 45453000-7 45310000-3 45311200-2 01.09.2021
„Remont instalacji elektrycznej w budynkach Szkoły Policji w Słupsku zgodnie z zaleceniami zawartymi w operacie przeciwpożarowym”
16.09.2021 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-13/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15000000-8 15321000-4 15981000-8 15820000-2 15842000-2 15842200-4 01.09.2021
Dostawy soków, wody mineralnej, słodyczy.
08.09.2021 10:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-11/21 poniżej 5.350.000 euro 45000000-7 45453000-7 45231400-9 45310000-3 45311200-2 16.08.2021
Remont zewnętrznej instalacji elektrycznej trafostacji przy ul. Krakusa 4a oraz wewnętrznej w budynku kuchni-stołówki przy ul. Krakusa 2-3 dla potrzeb zasilania elektrycznych kotłów warzelnych.
31.08.2021 10:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-10/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 45000000-7, 45453000-7, 45311200-2, 45310000-3 06.08.2021
Remont i naprawa pomieszczeń i budynków oraz budowli, w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych tych remontów zgodnie z zatwierdzonym planem remontów na 2021 r. w zakresie zadania pt: „Remont instalacji elektrycznej w budynkach Szkoły Policji w Słupsku zgodnie z zaleceniami zawartymi w operacie przeciwpożarowym”
20.08.2021 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-9/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 45000000-7 45453000-7 45231300-8 21.07.2021
Wykonanie remontu instalacji zewnętrznej wodociągowej i hydrantowej przy ul. Zamiejskiej 22 w Słupsku.
09.08.2021 10:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-8/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 03142500-3 03142100-9 03212200-2 15321800-2 15331000-7 15411200-4 15613000-8 15800000-6 15842200-4 15131000- 5 15131310-1 08.07.2021
Dostawy jaj oraz innych artykułów spożywczych, soków skoncentrowanych ( zaprawy kompotowej), konserw mięsnych wieprzowych i drobiowych, pasztetów drobiowych.
19.07.2021 10:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-3/21 powyżej 139.000 euro 15530000-2 15542100-3 15544000-3 15545000-0 15500000- 15551320-4 15500000-3, 15550000-8, 15542300-2 15511100-4 15500000-3 15500000-3 15500000-3 15500000-3 15543000-6 15542200-1 15551500-0 02.07.2021
Dostawy produktów mleczarskich.
03.08.2021 10:00 przetarg nieograniczony
RZP-7/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 03115000-0 15131130-5 15131135-0 15894300-4 24.06.2021
Dostawy produktów mięsnych i roślinnych ( wędlin), dań gotowych świeżych (wyrobów garmażeryjnych).
02.07.2021 10:30 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-6/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 03221000-6 15331000-7 03212100-1 03222300-6 03222110-7 23.06.2021
Dostawy warzyw świeżych, ogórków i kapusty kwaszonej, ziemniaków jadalnych, owoców świeżych, owoców cytrusowych.
02.07.2021 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-5/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15810000-9 15811100-7 15811400-0 15811200-8 15812200-5 15812120-0 23.06.2021
Dostawy pieczywa świeżego, pieczywa cukierniczego, ciast oraz wyrobów piekarskich.
01.07.2021 11:00 tryb podstawowy; wariant 1
Powrót na górę strony