Postępowania

Numer Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb
RZP-4/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15113000-3 15112100-7 15112300-9 15211100-1 15241200-1 15234000-7 23.06.2021
Dostawy mięsa wieprzowego świeżego, mięsa drobiowego świeżego, wątróbki drobiowej, ryb – pstrąga świeżego, śledzia matiasa, w zalewie octowej oraz makreli wędzonej.
01.07.2021 10:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-2/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 21200-8, 39141300-5, 39143122-7, 39150000-8, 39136000-4, 39141100-3, 39143110-0, 39112000-0, 39515410-2, 30213300-8, 30213100-6, 30232110-8, 35100000-5, 30232100-5, 30192320-0, 4800000 -8 02.06.2021
Pierwsze wyposażenie przebudowanego budynku przy ul. Krakusa 1 oraz część pierwszego wyposażenia przebudowanego budynku koszarowo-administracyjnego przy ul. Kościuszki 1A.
09.06.2021 10:10 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-1/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 44421000-7, 39132100-7, 39141100-3, 39710000-2, 39713210-8 ,42513210-0 ,39711362-4, 39713500-8 , 38414000-0 , 39713430-6 ,39713420-3 ,32324600-6, 32351300-1,39700000-9 39150000-8 39200000-4 44514100-7 34928480-6 44619000-2 31520000-7 30191400-8 30 26.03.2021
Dostawa, wniesienie i montaż: mebli metalowych, sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu i akcesoriów radiowo-telewizyjnych, sprzętu gospodarczego, sprzętu biurowego oraz krzeseł obrotowych i krzeseł twardych z pulpitem.
07.04.2021 10:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-14/20 poniżej 139.000 euro 10392900-0 39132100-7 39141100-3 35000000-4 39710000-2 32324600-6 39700000-9 11392000-0 35111300-8 21.10.2020
Dostawa, wniesienie i montaż mebli metalowych, szaf metalowych na broń krótką, stojaków na broń krótką oraz komór do bezpiecznego rozładowania broni, sprzętu AGD, sprzętu RTV, sprzętu gospodarczego, sprzętu biurowego, gaśnic.
29.10.2020 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-13/20 poniżej 139.000 euro 39516100-3; 39150000-8; 39112000-0 39130000-2; 39113000-7; 39113100-8; 39143112-4; 37414100-4; 39512300-7 39515400-9 39515410-2 39515410-2 16.09.2020
Przetarg nieograniczony na dostawę, wniesienie i montaż mebli tapicerowanych oraz materacy łóżkowych i rolet okiennych
24.09.2020 09:00 przetarg nieograniczony
Rzp-12/20 poniżej 139.000 euro 13915000-0 23914311-0 33914310-0 08.09.2020
Dostawa, wniesienie i montaż łóżek o konstrukcji metalowej.
15.09.2020 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-11/20 poniżej 139.000 euro 39000000-2 39100000-3 39150000-8 39200000-4 39121000-6 39121200-8 39151200-7 39113600-3 39141300-5 39141000-2 39130000-2 39143100-7 34144000-3 44410000-7 44111400-5 18.08.2020
Dostawa, wniesienie i montaż mebli twardych, mebli łazienkowych i odbojnic ściennych.
27.08.2020 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-10/20 poniżej 139.000 euro 39150000-8 39143110-0 39143100-7 10.08.2020
Dostawa, wniesienie i montaż łóżek o konstrukcji metalowej.
20.08.2020 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-9/20 poniżej 139.000 euro 03221000-6 03212100-1 15331000-7 27.07.2020
Dostawy warzyw świeżych, ogórków i kapusty kwaszonej, ziemniaków jadalnych.
04.08.2020 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-8/20 poniżej 139.000 euro 15530000-2 15542100-0 15544000-3 15545000-0 15500000-3 15551320-4 15550000-8 15542300-2 15500000-3 15511100-4 15512200-2 15500000-3 15500000-3 15500000-3 15500000-3 09.07.2020
Przetarg nieograniczony na dostawy produktów mleczarskich
17.07.2020 09:00 przetarg nieograniczony
Powrót na górę strony