Postępowania

Numer Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb
RZP-6/20 poniżej 139.000 euro 03142500-3, 15331000-7, 15331500-2 ,15331425-2, 15331470-2, 15331135-2 ,15331000-7, 15332400-8, 15332290-3, 15831600-8, 15842200-4, 15411200-4, 15411200-4, 15612100-2, 15613300-1, 15613300-1, 15611000-4, 03212200-2, 15831000-2, 15870000-7, 15321800-2, 29.06.2020
dostawy jaj oraz innych artykułów spożywczych, przetworów owocowych ( zaprawy kompotowej), konserw mięsnych wieprzowych i drobiowych , pasztetów drobiowych, pieczywa świeżego, pieczywa cukierniczego, ciast oraz wyrobów piekarskich.
08.07.2020 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-1/20 poniżej 5.350.000 euro 45000000-7 45332000-3 45310000-3 45453000-7 08.06.2020
Przetarg nieograniczony na remont i naprawę pomieszczeń i budynków oraz budowli, w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych tych remontów.
23.06.2020 09:00 przetarg nieograniczony
Powrót na górę strony