Aktualności

Interwencje wobec nietypowych zachowań

Podejmowanie interwencji i reagowanie na niestandardowe zachowania osób - to nowy kurs specjalistyczny, którego pierwsza edycja rozpoczęła się właśnie w słupskiej Szkole Policji. Tematyka ćwiczeń i zajęć to efekt analizy interwencji, które na co dzień podejmują podczas swojej służby policjanci prewencji oraz innych pionów, których specyfika służby dopuszcza podejmowanie tego rodzaju działań.

Uczestnikami kursu są policjanci służby prewencyjnej, którzy na co dzień podejmują interwencje między innymi wobec osób, których zachowanie wskazuje, że mogą znajdować się pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych albo wstanie upojenia alkoholowego. W trakcie ćwiczeń i symulacji omawiane jest także postępowanie w sytuacjach nietypowych, które zagrażają życiu, na przykład stan Excited delirium, który może wystąpić po spożyciu nowych środków psychoaktywnych.

W trakcie ćwiczeń policjanci doskonalą również swoje umiejętności w zakresie postępowania ratowniczego ma miejscu interwencji. W trakcie ćwiczeń prowadzona jest między innymi resuscytacja krążeniowa, udzielanie pomocy po urazie, czy przygotowanie poszkodowanej osoby do transportu i nadzorowania jej stanu do czasu przekazania służbom medycznym.

Praktycznie cały okres kursu to ćwiczenia na macie, które kończą się symulacjami pełnej interwencji przeprowadzanej według różnych scenariuszy zarówno na dworze jak i w pomieszczeniach zamkniętych.
W pierwszej edycji szkolenia udział biorą policjantki i policjanci z Komend Wojewódzkich Policji w Olsztynie, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Poznaniu, Gorzowie i Lublinie.

Wszystkie kursy i szkolenia prowadzone w słupskiej Szkole Policji prowadzone są w systemie skoszarowanym, a słuchacze dopuszczani są do zajęć wyłącznie po uzyskaniu negatywnego wyniku na obecność koronawirusa.

Powrót na górę strony