Aktualności

Historia służby zdrowia w Szkole Policji cz.2

Przez kilkadziesiąt lat słupska Szkoła Policji posiadała w ramach swoich struktur niewielki szpitalik w skład którego wchodziły izby chorych, ambulatorium oraz gabinety lekarskie i zabiegowe, w tym gabinet stomatologiczny.

Praktycznie już od początku powołania Centrum Wyszkolenia w czerwcu 1945 roku organizowano także wewnętrzną służbę zdrowia. Placówka taka była wówczas niezbędna z wielu powodów. W powojennym Słupsku tworzono dopiero publiczną służbę zdrowia, a ponad pół tysiąca słuchaczy Szkoły Oficerskiej, Szkoły Szeregowych oraz Szkoły Przewodników Psów Służbowych wymagało stałej profilaktycznej opieki medycznej.

Ponieważ Centrum Wyszkolenia zajmowało większy kwartał Słupska niż obecnie, pierwsze ambulatorium zlokalizowano przy ulicy Bieruta 3, w należącej wówczas do centrum kamienicy. Obecnie to ulica Szarych Szeregów, a w kamienicy pod tym samym numerem znajdują się dziś lokale mieszkalne. W ambulatorium przyjmował lekarz oraz felczer a całodobowe dyżury pełniły pielęgniarki i salowe, gdyż w obiekcie zlokalizowano również izbę chorych.

Pod koniec lat `50. XX. wieku podjęto decyzję o zmianie lokalizacji szkolnej służby zdrowia. Na nową siedzibę wybrano jedną z willi przy ulicy Policjantów, w której dzisiaj mieści się Zakład Służby Kryminalnej. Na parterze zlokalizowana była izba przyjęć, gabinet zabiegowy, gabinet lekarski oraz gabinet stomatologiczny.
Na pierwszym piętrze znajdował się punkt apteczny; na poddaszu natomiast przygotowane były pokoje socjalne pielęgniarek, które pełniły dyżur przez całą dobę oraz niewielka Izba Chorych. Szkolna służba zdrowia posiadała także dwie karetki medyczne z podstawowym wyposażeniem.

Na samym początku lat `90. XX. wieku całość opieki medycznej przeniesiono do budynku przy ulicy Kilińskiego, gdzie do dziś funkcjonuje ambulatorium z podstawową opieką medyczną dla słuchaczy Szkoły.

W ramach opieki medycznej od 1950 roku funkcjonowała w Szkole poradnia stomatologiczna. Jej twórcą i wieloletnim prowadzącym był lekarz medycyny mjr Janusz Kleszczewski. Od roku 1950 do 1990 poradnia stomatologiczna funkcjonowała na parterze willi przy ulicy Policjantów 10.
Do roku 1975 poradnię stomatologiczną prowadził mjr Janusz Kleszczewski. Od 1975 roku do czasu zamknięcia poradni w 1991 roku opieką stomatologiczną w Szkole zajmował się nadkom. Włodzimierz Furmanek.

Janusz Kleszczewski - lata `60 XX. wieku.Tablicza z drzwi poradni stomatologicznej w Szkole.
Narzędzia medyczne policyjnych stomatologów.Narzędzia medyczne policyjnych stomatologów.
Dawna siedziba służb medycznych - willa przy ulicy Policjantów 10.Dzisiejsza siedziba szkolnego Ambulatorium.

Przed rozpoczęciem służby w Szkole Janusz Kleszczewski organizował po wyzwoleniu Słupska w 1945 roku Słupsku publiczną służbę zdrowia w zakresie opieki stomatologicznej. To właśnie stomatolog z dzisiejszej Szkoły Policji (wspólnie z niemieckim słupskim stomatologiem Juliusem Brandtem) zorganizował pierwszą w mieście przychodnię stomatologiczną, która aż do lat `80 funkcjonowała w budynku przy ulicy Mariana Buczka - dziś ulica Paderewskiego i siedziba administracji Nowego Teatru.

Powrót na górę strony