Aktualności

Erasmus+

Data publikacji 11.03.2022

Instytuty szkolenia policji w różnych krajach nieustannie poszukują możliwości wymiany doświadczeń, tak aby szkolenie funkcjonariuszy odpowiadało dzisiejszym realiom. Litewska Szkoła Policji wraz z partnerami z Polski i Chorwacji zainaugurowała projekt Erasmus+.

Od października 2019 roku Szkoła Policji w Słupsku jest partnerem projektu Erasmus+ zgodnie z umową grantową nr 2019-1-LT01-KA202-060725, którego stroną wiodącą jest Szkoła Policji na Litwie, a uczestnikiem również Akademia Policyjna w Zagrzebiu.
Istotą projektu jest stworzenie i przeprowadzenie szkolenia pod hasłem „Opracowanie koncepcji międzynarodowego szkolenia słuchaczy poprzez kooperatywne uczenie się”, które zawiera elementy z zakresu szkolenia strzeleckiego, taktyki interwencji i ruchu drogowego.

Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie międzynarodowej praktyki kooperatywnego  uczenia się studentów policji.  Dlatego eksperci z chorwackich, polskich i litewskich instytucji szkolących  policję, którzy pracują nad projektem, tworzą innowacyjny program szkoleniowy, który rozwijać będzie kompetencje uznawane nie tylko na poziomie krajowym i obejmować instytucje szkolące policję  oraz ich doświadczenie w innych krajach.

Eksperci  partnerów projektu jednogłośnie zgadzają się, że sama wiedza nie tworzy niezbędnych umiejętności zawodowych. Dlatego działania, które tylko przekazują wiedzę, nie dominują w programie opracowanym przez Litwinów, Chorwatów i Polaków. Większość działań poświęcona jest praktycznym szkoleniom opartym na międzynarodowej współpracy i wypracowanemu policyjnemu "know-how".

Wymiernym efektem rozmów mają być międzynarodowe szkolenia policjantów. Kilkunastoosobowa grupa policjantów z Chorwacji, Litwy i Polski uczestniczyć będzie w specjalistycznym szkoleniu. Zajęcia odbywać się będą na Litwie, w Chorwacji i Polsce. Program przewiduje między innymi ćwiczenia praktyczne z zatrzymywania pojazdów i osób, a także używania środków przymusu bezpośredniego, w tym również broni palnej. Pierwsze zajęcia planowane są na 2022 rok, dokładny termin znajduje się jeszcze w fazie uzgodnień.

W najbliższych tygodniach planowane jest również robocze spotkanie uczestników programu Erasmus+. Miejscem spotkania będzie Akademia Policji w Zagrzebiu a udział w nim mają wziąć również przedstawiciele słupskiej Szkoły Policji.

Powrót na górę strony