Postępowania

RZP-10/21

Remont i naprawa pomieszczeń i budynków oraz budowli, w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych tych remontów zgodnie z zatwierdzonym planem remontów na 2021 r. w zakresie zadania pt: „Remont instalacji elektrycznej w budynkach Szkoły Policji w Słupsku zgodnie z zaleceniami zawartymi w operacie przeciwpożarowym”

Postepowanie prowadzone jest na niniPoralu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3c3a397b-9e41-4fc0-a67a-e0b3ab672912

Powrót na górę strony