Postępowania - Szkoła Policji w Słupsku

Postępowania

Numer Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb
RZP-9/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 45000000-7 45453000-7 45231300-8 21.07.2021
Wykonanie remontu instalacji zewnętrznej wodociągowej i hydrantowej przy ul. Zamiejskiej 22 w Słupsku.
09.08.2021 10:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-8/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 03142500-3 03142100-9 03212200-2 15321800-2 15331000-7 15411200-4 15613000-8 15800000-6 15842200-4 15131000- 5 15131310-1 08.07.2021
Dostawy jaj oraz innych artykułów spożywczych, soków skoncentrowanych ( zaprawy kompotowej), konserw mięsnych wieprzowych i drobiowych, pasztetów drobiowych.
19.07.2021 10:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-3/21 powyżej 139.000 euro 15530000-2 15542100-3 15544000-3 15545000-0 15500000- 15551320-4 15500000-3, 15550000-8, 15542300-2 15511100-4 15500000-3 15500000-3 15500000-3 15500000-3 15543000-6 15542200-1 15551500-0 02.07.2021
Dostawy produktów mleczarskich.
03.08.2021 10:00 przetarg nieograniczony
RZP-7/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 03115000-0 15131130-5 15131135-0 15894300-4 24.06.2021
Dostawy produktów mięsnych i roślinnych ( wędlin), dań gotowych świeżych (wyrobów garmażeryjnych).
02.07.2021 10:30 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-6/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 03221000-6 15331000-7 03212100-1 03222300-6 03222110-7 23.06.2021
Dostawy warzyw świeżych, ogórków i kapusty kwaszonej, ziemniaków jadalnych, owoców świeżych, owoców cytrusowych.
02.07.2021 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-5/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15810000-9 15811100-7 15811400-0 15811200-8 15812200-5 15812120-0 23.06.2021
Dostawy pieczywa świeżego, pieczywa cukierniczego, ciast oraz wyrobów piekarskich.
01.07.2021 11:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-4/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15113000-3 15112100-7 15112300-9 15211100-1 15241200-1 15234000-7 23.06.2021
Dostawy mięsa wieprzowego świeżego, mięsa drobiowego świeżego, wątróbki drobiowej, ryb – pstrąga świeżego, śledzia matiasa, w zalewie octowej oraz makreli wędzonej.
01.07.2021 10:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-2/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 21200-8, 39141300-5, 39143122-7, 39150000-8, 39136000-4, 39141100-3, 39143110-0, 39112000-0, 39515410-2, 30213300-8, 30213100-6, 30232110-8, 35100000-5, 30232100-5, 30192320-0, 4800000 -8 02.06.2021
Pierwsze wyposażenie przebudowanego budynku przy ul. Krakusa 1 oraz część pierwszego wyposażenia przebudowanego budynku koszarowo-administracyjnego przy ul. Kościuszki 1A.
09.06.2021 10:10 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-1/21 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 44421000-7, 39132100-7, 39141100-3, 39710000-2, 39713210-8 ,42513210-0 ,39711362-4, 39713500-8 , 38414000-0 , 39713430-6 ,39713420-3 ,32324600-6, 32351300-1,39700000-9 39150000-8 39200000-4 44514100-7 34928480-6 44619000-2 31520000-7 30191400-8 30 26.03.2021
Dostawa, wniesienie i montaż: mebli metalowych, sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu i akcesoriów radiowo-telewizyjnych, sprzętu gospodarczego, sprzętu biurowego oraz krzeseł obrotowych i krzeseł twardych z pulpitem.
07.04.2021 10:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-26/20 poniżej 139.000 euro 15100000-9, 15131130-5, 15131135-0, 15113000-3 16.12.2020
Dostawy produktów mięsnych - wędlin, mięsa wieprzowego świeżego.
28.12.2020 09:00 przetarg nieograniczony