Postępowania - Szkoła Policji w Słupsku

Postępowania

Numer Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb
RZP-5/20 poniżej 139.000 euro 03221112-4, 03221110-0, 03221000-6, 03221111-7, 03221113-1, 03221400-0, 03221100-7, 03221260-6, 03221270-9, 03221240-0, 03221310-2, 03221420-6, 03221230-7, 03221250-3, 03221430-9, 15331142-4, 03212100-1, 03222321-9, 03222322-6, 03222220-1, 03222240-7, 032 29.06.2020
dostawy warzyw świeżych, ogórków i kapusty kwaszonej, ziemniaków jadalnych, owoców świeżych (jabłek konsumpcyjnych, gruszek), owoców cytrusowych (pomarańczy, mandarynek, bananów, cytryn).
07.07.2020 10:00 przetarg nieograniczony
RZP-4/20 poniżej 139.000 euro 15113000-3 15112100-7 15112300-9 15211100-1 15241200-1 15234000-7 29.06.2020
Dostawy mięsa wieprzowego świeżego, mięsa drobiowego świeżego, wątróbki drobiowej, ryb.
07.07.2021 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-3/20 poniżej 139.000 euro 15131130-5, 15131135-0, 15894300-4 26.06.2020
dostawy produktów mięsnych – wędlin, dań gotowych świeżych (wyrobów garmażeryjnych)
06.07.2020 10:00 przetarg nieograniczony
RZP-2/20 poniżej 139.000 euro 15530000-2 15542100-0 15544000-3 15545000-0 15500000-3 15551320-4 15550000-8 15542300-2 15500000-3 15511100-4 15512200-2 15500000-3 15500000-3 15500000-3 15500000-3 26.06.2020
Przetarg nieograniczony na dostawy produktów mleczarskich
06.07.2020 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-1/20 poniżej 5.350.000 euro 45000000-7 45332000-3 45310000-3 45453000-7 08.06.2020
Przetarg nieograniczony na remont i naprawę pomieszczeń i budynków oraz budowli, w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych tych remontów.
23.06.2020 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-11/19 poniżej 144000 euro 15530000-2, 15542100-0, 15544000-3, 15545000-0, 15500000-3, 15551320-4, 15550000-8, 15542300-2, 15500000-3, 15511100-4, 15512200-2, 15500000-3, 15500000-3, 15500000-3, 15500000-3 20.12.2019
Dostawy produktów mleczarskich
09.01.2020 10:00 przetarg nieograniczony
RZP-10/19 poniżej 144.000 euro 15000000-8 15331000-7 03221000-6 03212100-1 03222321-9 03222322-6 03222220 -1 03222240- 7 03222111- 4 03222210- 8 20.12.2019
Dostawy warzyw świeżych, ogórków i kapusty kwaszonych, ziemniaków jadalnych, owoców świeżych oraz owoców cytrusowych.
09.01.2020 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-9/19 poniżej 144000 euro 03142500-3, 15331000-7, 15331500-2, 15331470-2, 15331135-2, 1531000-7, 15332400-8, 15332296-5, 15332290-3, 15831600, 15411200-4, 15851100-9, 15612100-2, 15613300-1, 15613311-1, 15613300-1, 03212200-2, 15872400-5, 15871110-8, 15131000-5, 15811400-0, 158122 20.12.2019
dostawy jaj oraz innych artykułów spożywczych, przetworów owocowych ( zaprawy kompotowej), konserw mięsnych wieprzowych i drobiowych , pasztetów drobiowych, pieczywa świeżego, pieczywa cukierniczego, ciast.
08.01.2020 10:00 przetarg nieograniczony
RZP-8/19 poniżej 144.000 euro 15131130-5 15131135-0 15113000-3 15111000-9 15112000-6 15112300-9 15211100-1 15241200-1 15234000-7 15894300-4 20.12.2019
Dostawy produktów mięsnych – wędlin, mięsa wieprzowego świeżego, mięsa wołowego świeżego, mięsa drobiowego świeżego, wątróbki drobiowej oraz ryb.
08.01.2020 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-7/19 poniżej 144.000 euro 90511000-2 28.11.2019
Wywóz odpadów z terenu Szkoły Policji w Słupsku wraz z przyjęciem ich na składowisko odpadów.
06.12.2019 09:00 przetarg nieograniczony